Verkkokaupassa ilmainen toimitus yli 50€ tilauksista

Rintarangan kiputilat ja niiden hoito

Rintakehän kiputilat ovat yleisiä, ja tuki- ja liikuntaelimistössä voi olla useita oireita aiheuttavia tekijöitä. Rintakehän kipu voi johtua esimerkiksi pehmytkudoksista, kuten lihasten erilaisista jännitystiloista tai rintarangan ja kylkiluiden nivelrakenteista. Tässä tekstissä keskitytään nimenomaan rintarangasta peräisin oleviin rintakehän kiputiloihin.

Selkärangan anatomiaa

Selkäranka jaetaan kaularankaan, rintarankaan ja lannerankaan sekä risti- ja häntäluuhun. Kaularanka koostuu seitsemästä kaulanikamasta, rintaranka kahdestatoista rintanikamasta ja lanneranka viidestä lannenikamasta. Kaulanikamat ja lannenikamat muodostavat rankaan lordoosin eli notkon eteenpäin. Rintanikamat puolestaan muodostavat kyfoosin eli taaksepäin työntyvän rangan kaareuman. Selkärangan jokainen nikama liittyy toisiinsa fasettinivelten avulla. Selän muita luisia rakenteita ovat 12 paria kylkikuita, jotka kiinnittyvät rintanikamiin.

Rintarangan vaivojen syyt ja oireet

Rakenteensa ja niveltyvien kylkiluiden vuoksi rintarangan liikkuvuus on rajoittuneempaa verrattuna esimerkiksi kaularankaan. Rintaranka saattaa siis jäykistyä helposti, ja tätä jäykistymistä lisää staattiset asennot kuten pitkään paikallaan samassa asennossa istuminen. Usein rintarangan kiputilat ja siihen liittyvät oireet johtuvat juuri jäykistyneestä rintarangasta.

Rintarangan vaiva voi aiheuttaa oireita sekä paikallisesti yläselässä että muuallakin kehossa kuten niska-hartiaseudulla ja rintakehässä. Oireita voivat olla mm. niska-hartiakivut, päänsärky, pinnallinen hengitys ja tunne, ettei henki kulje. Rintarangan kiputiloissa kipua voi esiintyä paikallaan ollessa, mutta myös liikkeen yhteydessä.

Monesti puhutaan rintarangan fasettilukosta ja siihen liittyvästä kivusta, mutta mitä tämä sitten oikein tarkoittaa? Aiemmin mainitsinkin kuinka selkärangan nikamat liittyvät toisiinsa fasettinivelten avulla. Näiden fasettinivelten tehtävänä on vakauttaa rangan liikkeitä, mutta myös mahdollistaa selkärangan vapaa ja kivuton liike. Fasettinivelet ovat alttiita rasittumiselle, kulumiselle ja jäykistymiselle, ihan niin kuin kehon muutkin nivelet. Jäykistynyt tai vaurioitunut fasettinivel voi jäädä jumiin eli lukkiutua rangan liikkeiden aikana ja tällöin puhutaan fasettilukosta. Rintarangan fasettinivelkipu alkaa usein äkillisesti ja on useimmiten toispuoleista, kipua saattaa voimistaa rangan kierto- ja taivutusliikkeet. Muita tyypillisiä oireita on liikerajoitus ja hengityksen aikana tuntuva kipu, joka voi säteillä rintakehään. Lukkiutunut fasettinivel voi aiheuttaa myös ympäröivien lihasten lihaskramppeja.

Rintarangan vaivojen hoito ja kuntoutus

Kuinka rintarangan kiputilasta voi päästä eroon tai saada oireet lievittymään? Kuinka puolestaan me Fysiomakerilla voimme olla avuksi rintarankaongelmissa? Oireiden ilmaantuessa hoitoon kannattaa hakeutua mahdollisimman pian. Hoito aloitetaan haastattelulla sekä tutkimisella ja se suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Rintarangan vaivojen ja kiputilojen hoidon tavoitteena on helpottaa oireita, lievittää kipua ja vähentää asiakkaan toimintarajoitteita. Fysioterapiassa tyypillisiä hoitomuotoja rintarangan ongelmissa ovat manuaalinen hoito eli pehmytkudoskäsittelyt ja nivelten mobilisointi sekä liikuntahoito ja asiakkaan yleinen ohjaus ja neuvonta tilanteessa. Rangan kivun hoidossa tehokkaaksi on todettu manuaalisen hoidon ja liikuntahoidon yhdistäminen. Manuaalisella hoidolla pyritään lisäämään liikkuvuutta sekä vähentämään kipua ja lihasten jännitystiloja, ja näin ollen mahdollistamaan asiakkaan omatoiminen harjoittelu. Harjoitusmuotoja, joita rintarangan/rintakehän kiputilojen hoidossa yleisesti käytetään ovat erilaiset liikkuvuus- ja rentoutusharjoitteet sekä vahvistavat ja aktivoivat harjoitteet. Harjoittelun tavoitteena on puolestaan pitää yllä manuaalisen hoidon tuloksia. Lisäksi tärkeää on yleinen liikuntaohjaus ja mahdollisten arjen kuormitustekijöiden läpikäynti, joilla voi olla vaikutusta oireiden aiheutumiseen. Fysioterapiassa luodaan asiakkaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma eli valitaan näistä hoitomuodoista tilanteeseen sopivat ja suunnitellaan harjoitteet, jotka sopivat asiakkaan vaivaan, arkeen ja tarpeisiin.

Kirjoittaja: Fysioterapeutti Reetta Silvasti

Lähteet:

Hengitysliitto julkaisuaika tuntematon. Rintaranka liikkuvaksi. Verkkojulkaisu. https://www.hengitysliitto.fi/elamanlaatu-ja-hyvinvointi/hengityssairaan-liikunta/suositeltavia-liikuntatapoja/rintaranka-liikkuvaksi/ 

Kauranen, Kari 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Selkäliitto julkaisuaika tuntematon. Fasettinivelet vakauttavat selkärangan liikettä. Verkkojulkaisu. https://selkakanava.fi/selkakipu/mista-selkakipu-johtuu/alaselkakivun-tarkkaa-syyta-ei-aina-tunneta/fasettinivelet-vakauttavat-selkarangan-liiketta

Takatalo, Jani, Rytkönen, Peetu & Hirvimäki, Mikko 2021. Rintakehän tuki- ja liikuntaelinperäiset kiputilat. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Verkkojulkaisu. https://www.duodecimlehti.fi/duo16239

Fysioterapeutti

Matias Ruotsalainen

Moikka, olen Matias Ruotsalainen, tammi-helmikuussa valmistuva fysioterapeutti. Harrastustaustaa urheilun parista löytyy monesta eri lajista, josta 7 vuotta hanmoodon parissa vietetty. Hanmoodon takia kiinnostukseni fysioterapia-alaa kohtaan alkoi, koska siellä jouduin miettimään miten keho toimii missäkin tilanteessa.

Viime syksyn aikana suoritin Fysiomakerilla neljä kuukautta kestäneen harjoittelun. Harjoittelun aikana syvensin osaamistani manuaaliseen terapiaan ja hierontaan. Sain harjoittelun aikana hyvää palautetta hieronnastani ja napakoista otteistani.

Mielenkiinnon kohteitani ovat tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja niiden ennaltaehkäisy. Vastaanotolla kohtaan sinut yksilöllisesti ja huomioin toiveesi ja tavoitteesi.

Tervetuloa käsittelyyn!

Erikoisosaaminen:

Stressikäsittely

Saa 5€ alennusta hieronnasta!

Tilaa uutiskirjeemme ja saat seuraavasta hieronnasta 5 euron alennuksen. Alennus voidaan käyttää vain kerran.

Fysioterapeutti

Kari-Pekka Sirkka

Morjens! Olen Kari-Pekka Sirkka, vuonna 2012 Tampereen Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. 
Iisalmessa syntynyt, savolainen sydämeltäni. Vastaanotolleni voit tulla erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoitoon.

Pyrin työssäni etsimään tarkasti vaivojen alkuperäiset syyt, olivat ne jonkin lihasten heikkoudesta tai vaikka fascioiden kireydestä johtuvia. Ohjaan asiakkaalleni täsmälliset harjoitteet ja käytän hoidon mukana tarvittaessa manuaalisia käsittelytekniikoita, akupunktiota, teippausta ja fysikaalisia hoitoja.

Vapaa-ajallani minua pitävät kiireisenä kaksi pientä lastani. Urheilutaustaa minulta löytyy kamppailu-urheilun parista, viime vuosina harjoitteluni on ollut pääasiassa kuntosaliharjoittelua.

Tervetuloa vastaanotolleni!

Erikoisosaaminen:
-Niska-hartiaseudun kiputilat
-Alaselän kiputilat
-Olkapään kiputilat
-Polvikivut
-Akupunktio
-Purentalihaskäsittely

Lisäkoulutukseni:
-Fasciarautahieronta
-Purentalihasten fysioterapia
-Voimaharjoittelusta ja valmentavasta fysioterapiasta apua tulokselliseen fysioterapiaan
-Hoitava Hengitys
-Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1-2 OMT -kurssi)
-Voimaharjoittelun perusteet fysioterapeuteille
-Kinetic Control: alaselkä-lonkka & niska-olkapää
-Fasciakäsittely ( Anatomy trains)
-Akupunktio
-Mekaanisen diagnosoinnin ja terapian kansainvälinen perustutkinto (cert. MDT, McKenzie)